Algemene leveringsvoorwaardenAlgemene Voorwaarden www.hetleukstekraamkado.nl, onderdeel van Logomotion bedrijfskleding.
1. Algemeen
1-a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en Logomotion gesloten overeenkomsten. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en getekend is door beide partijen (bv wanneer een overeenkomst tot stand komt op basis van de inkoopvoorwaarden van de klant). In het geval van het verzenden van een voltooide online bestelling via de webwinkel, gaat de klant een bindende overeenkomst aan en voltooit het een verkoopcontract, namelijk een contract voor arbeid en materialen. In het geval dat deze bestelling wordt aangenomen, zal Logomotion de klant een orderbevestiging via e-mail verzenden.
1-b. In correlatie met (1-a), is het onmogelijk voor Logomotion als leverancier om alle ontwerpen te controleren die door klanten worden aangeleverd te verzekeren dat geen derderechten worden overtreden. Logomotion behoudt zich het recht voor ontvangen reeds gemaakte bestellingen te verwerpen als, in de loop van het het bestelproces, Logomotion vindt of verdenkt dat het design rechten van derden schendt.
1-c. Alle prijzen die vermeld staan bij de producten worden vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW conform het geldende BTW-percentage en inclusief één borduring of bedrukking tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1-d. De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Een orderbevestiging met het bedrag van de bestelling inclusief verzendkosten wordt binnen 24 uur na bestelling verzonden aan de klant (zon- en feestdagen worden hierin niet meegerekend)
1-e Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
1-f Alle rechten voorbehouden.
1-g Levering van alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt.
2. Bestellingen en betalingen
2-a De kleuren van de bedrukkingen en borduringen wijken soms iets af vergeleken met de originele foto-afdruk danwel de originele afbeelding/logo, dit is inherent aan het bedrukkingsproces en de beperking van de beschikbare kleuren borduurgaren. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren om teleurstellingen te voorkomen. Ook kunnen wij een digitale proef laten zien dmv foto of simulatie. Na goedkeuring van de (digitale) proef is deze bindend.
2-b Logomotion is niet aansprakelijk voor fouten in het door de klant aangeleverde ontwerp dan wel in de door de klant verstrekte gegevens. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren om teleurstellingen te voorkomen. Ook kunnen wij een digitale proef laten zien dmv foto of simulatie. Na goedkeuring van de (digitale) proef is deze bindend.
2-c Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden behoudens hetgeen hierover in artikel 4-c vermeld is.
2-d Kledingmaten en -kleuren worden zo goed mogelijk omschreven/aangegeven. Wilt u zekerheid bestel dan pasmodellen van de maten die u nodig denkt te hebben. Verzendkosten van en naar Logomotion van pasmodellen zijn voor rekening van de klant. Retourbetalingen indien u af wenst te zien van de uiteindelijke bestelling vinden alleen dan plaats als de pasmodellen onbeschadigd retour zijn ontvangen door Logomotion. Retourbetaling zal dan binnen 14 dagen plaatsvinden.
2-d Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze bank- of girorekening zal de opdracht worden uitgevoerd danwel zullen de pasmodellen worden verzonden. Dit vloeit voort uit de aard van de producten met persoonlijke bedrukking danwel borduring en onze wens de prijzen zo scherp mogelijk te houden.
3. Levering/Verzending
3-a Wij streven ernaar om kleine bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling gereed te maken en te verzenden. Levertijd van grotere bestellingen zullen altijd in overleg bepaald worden.
3-b De bezorging vindt plaats door TNT post. Logomotion is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van poststukken. U kunt ten alle tijden verzoeken om een verzekerde verzending om dit risico af te dekken. Het door ons ontvangen schadebedrag zal dan aan u worden uitgekeerd ingeval van zoekraken en/of beschadigen.
3-c Indien de artikelen (onvoldoende) op voorraad zijn om tijdig de volledige bestelling te leveren mag de overeenkomst alsnog worden geannuleerd. Reeds ontvangen (deel)betalingen zullen dan door Logomotion retour worden gestort op uw bank- of girorekening.
3-d Indien het te gebruiken ontwerp voor bedrukking of borduring door u niet tijdig wordt aangeleverd of de betaling niet tijdig wordt ontvangen schuift de leverdatum automatisch op en kan hieraan geen enkel recht tot annuleren van de order worden ontleend.
3-f Op 1 februari 2001 is de wet "Bescherming van de consument bij op afstand afgesloten overeenkomsten" in werking getreden.
Logomotion houd zich uiteraard aan de wet "kopen op afstand", met dien verstande dat, gezien het persoonlijke karakter van onze borduringen en bedrukkingsartikelen, de in deze wet beschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is op artikelen waar een persoonlijke print /borduring op gezet is op uw verzoek.
In deze wet staat namelijk beschreven dat de wet " Kopen Op Afstand" niet geldt voor onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
3-g In het geval dat de klant zijn eigen ontwerp heeft doorgemaild /opgestuurd of een product heeft gepersonaliseerd, verzekert de klant logomotion het recht op het dupliceren of distribueren van het ontwerp. De klant is de enige verantwoordelijke voor eventuele overtreding van copyright of trademark. De klant verzekert bij het personaliseren van een product ook dat er geen rechten van derden worden geschonden.
4. Aansprakelijkheid, Klachten en Retourzendingen
4-a Indien Logomotion aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is Logomotion nimmer aansprakelijk.
4-b Wij doen er alles aan onze producten in goede staat en geheel naar wens geborduurd of bedrukt bij u te laten aankomen. Mocht u desondanks op- of aanmerkingen hebben op de door u ontvangen artikelen dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken (bedrijven: 7 werkdagen) per e-mail aan: info@logomotion.nl
4-c Artikelen die niet voldoen aan de algemeen gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen worden geretourneerd aan Logomotion. Alleen retour gezonden artikelen waarover VOORAF afspraken zijn gemaakt worden door ons in behandeling genomen. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking en maat kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren. Bij het vervullen van het contract, houdt Logomotion het recht minder belangrijke afwijkingen met betrekking tot de beschrijvingen te hebben die in de brochures, catalogi, en andere geschreven en elektronische documenten betreffende de kenmerken van het materiaal, de kleur, het gewicht, de metingen, de productie of de gelijkaardige eigenschappen worden gevonden voor zover zij redelijk de verwachtingen van de klant aanpassen.
4-d Fouten/afwijkingen in bedrukking of borduring worden alleen in behandeling genomen indien er vooraf een (digitale) proef is aangevraagd en goedkeuring is gegeven op deze (digitale) proef, en het eindproduct afwijkt van de (digitale) proef.
4-e Verzendkosten voor retourneringen zijn alleen dan voor rekening van Logomotion als het ook om een aan Logomotion toerekenbare fout (verkeerd product, fout in bedrukking of borduring, etc) gaat. In alle andere gevallen zijn retourkosten voor de klant.
4-f Klachten zullen altijd serieus worden behandeld. Indien uw klacht terecht is kunt u ten alle tijden kiezen uit het opnieuw laten uitvoeren van de opdracht of het alsnog annuleren van de opdracht waarna het door u betaalde bedrag wordt teruggestort op uw bank- of giro rekening.
5 Rechten van intellectueel eigendom voor het printen van designs, vrijstelling van aansprakelijkheid
5-a Wanneer een klant een product ontwerpt met een per post verstuurd/geupload/ge-emaild bestand of op een andere wijze (eigen tekst), dan verzekert de klant hierbij Logomotion dat er geen rechten van een enige derde partij wordt geschonden met het ontworpen product. Alle auteursrechten, persoonlijkheidsschendingen en/of misbruik van namen zijn voor de verantwoordelijkheid van de klant. De klant kan aantonen dat bij het maken van een product geen rechten van derden worden geschonden.
5-b De klant sluit in eerste instantie Logomotion uit voor alle verplichtingen die ontstaan bij misbruik van rechten van dergelijke derden. De klant is verantwoordelijk voor het terugbetalen van alle kosten aan Logomotion die ontstaan door het schenden van rechten van derden.
6 Gegevens beveiliging
Logomotion houdt het recht om alle klanteninformatie electronisch te bewaren en te verwerken voorzover noodzakelijk. Dit is noodzakelijk voor het vervullen van het bedrijfscontract onder observatie van de wet van de uitvoering van de de beschermingshandeling van staatsgegevens.

7. Gedeeltelijke ongeldigheid
In het geval dat één enkele clausule van de voorwaarden te niet wordt gedaan, blijven de overige clausules van toepassing. De te niet gedane clausule worden vervangen volgens wettelijke voorziening.